Безпечна праця - право кожного

 
ОХРАНА ТРУДА ДЛЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ с количеством наемных работников 10-15 человек
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Как известно, вне зависимости от масштабов предприятия, согласно требованиям ст. 13 Закона Украины «Об охране труда» (далее — Закон) работодатель обязан создать на каждом рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда, соответствующие требованиям нормативно-правовых актов, а также обеспечить соблюдение требований законодательства о правах работников в сфере охраны труда. С ...
07 окт 2015 {3052 просмотра} / 1 фото /
Как правильно выбрать комбинезоны химической защиты?
  Чтобы снизить риски в работе с химикатами, важно использовать защитную одежду, которая не только обладает надежными барьерными свойствами, но и отличается прочностью и обеспечивает комфорт. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Важно принять правильное решение На рынке присутствует множество барьерных материалов, которые используются для  производства защитной одежды. Они отличаются по защитным, прочностным и комфортным свойствам. Чтобы не ошибиться в  выборе, особе ...
16 апр 2015 {543 просмотра} / 1 фото /
АНАЛІЗ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Проведення інструктажу з охорони праці включає в себе:- ознайомлення працівників з наявними небезпечними чи шкідливими виробничими чинниками;- вивчення вимог охорони праці, що містяться в локальних нормативних актах організації, інструкціях з охорони праці, технічної, експлуатаційної документації;- перевірку навичок застосування безпечних методів і прийомів виконання робіт.Незважаючи на те, що професійні інструктажі є одним з основних способів запобігання травматизму, аналіз їх проведення показу ...
29 ноя 2014 {2515 просмотров} / 1 фото /
Чинник небезпеки - виробничий травматизм Певну допомогу в попередженні травматизму може зробити працівникам ознайомлення з матеріалом, що наводиться нижче.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Слюсарні роботиПричиною травматизму при виконанні слюсарних робіт може бути неправильне користування зубилом і молотком. Зубило не має бути загартоване «сухо», тобто бути занадто твердим. В цьому випадку при роботі фарбуватиметься різальна кромка. Бойок зубила не повинен деформуватися при ударах молотком, оскільки при сильному ударі на бойку зубила з являються задирки, які можуть поранити руку працюючого.Рубка і правка металуПри рубці в’язки ...
29 ноя 2014 {1618} / 2 фото /
Особливості проведення в податковому та бухгалтерському обліку витрат з охорони праці
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Основними нормативними та законодавчими актами, пов’язаними з проведенням витрат з охорони праці, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування СГД юридичних осіб є: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року №994 «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат», із змінами та доповненнями (далі - Постанова №994), Податковий кодекс ...
28 ноя 2014 {816} / 1 фото /
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Взрывы кислородных баллонов, происходящие на различных предприятиях, свидетельствуют о том, что вопросам их безопасной эксплуатации не уделяется достаточного внимания. Положение усугубляется еще и тем, что в последние годы появилось значительное количество небольших предприятий, которые занимаются заправкой кислородных баллонов, используя газификационные установки типа СГУ и приобретая для этих целей на крупных воздухоразделительных станциях ...
28 ноя 2014 {1245} / 1 фото /
Відповідальність за порушення вимог охорони праці Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці згідно із Законом України «Про охорону праці»
Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці згідно із Законом України «Про охорону праці» буває дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна.Дисциплінарна відповідальність – це накладення будь – яких дисциплінарних стягнень: догана, звільнення з роботи – найбільш типові для цього виду відповідальності. Право піддавати працівників до дисциплінарного стягнення має орган, який приймав на роботу цього працівника. Крім того, до дисциплінар ...
03 июн 2014 {6320} / 1 фото /
Ступеневий контроль за станом охорони праці Одниy із основних заходів профілактики виробничого травматизму
Одним із основних заходів профілактики виробничого травматизму є запровадження ступеневого контролю за станом охорони праці. Ступеневий контроль за станом умов безпеки праці на робочих місцях, у бригадах, цехах, структурних підрозділах здійснює адміністрація (роботодавець) разом з профспілковою організацією або уповноваженими трудового колективу з питань охорони праці. Метою ступеневого контролю є своєчасне виявлення недоліків і вжиття оперативних заходів щодо їх усунення та попередження ...
03 июн 2014 {3643} / 2 фото /
Допуск до роботи з комп’ютерною технікою
Сучасний комп’ютер є електротехнічним пристроєм загального користування, не є засобом підвищеної небезпеки, а ремонт його внутрішнього електронного обладнання можливий тільки у сервісних центрах за наявності спеціального обладнання.До нормативно-правових актів, пов’язаних з організацією експлуатації комп’ютерної техніки, належать:    Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 26 березня 2010 р. № 65 (НПАОП 0.00-1.28-10, ...
02 июн 2014 {1501} / 1 фото /
Засоби індивідуального захисту. Просто про важливе.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Навіть з розвитком суперсучасних технологій у світі , жоден поважаючий себе керівник підприємства не залишить без уваги питання охорони праці та забезпечення безпеки своїх співробітників. Реалії життя такі, що завжди є необхідність захищати життя і здоров'я працівників від тих чи інших ризиків на виробництві. Актуальність використання засобів не тільки колективного, а й засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) беззаперечна.В Україні згід ...
22 дек 2013 {2752} / 1 фото /
Правила безпеки при роботі з електрикою
  Правила безпеки при роботі з електрикою Приступаючи до ремонту електроприладів і мережі, слід запам'ятати наступні правила техніки безпеки, щоб уникнути ураження електричним струмом.Забороняється: усувати несправності самому (треба викликати фахівця організації, яка обслуговує побутові електроприлади);перевіряти нагрів електрокомфорок і ТЕН електроплити дотиком руки;включати електрокомфоркі і ТЕН електроплити на Тривалий час без тепловідводу;фарбувати і білити електропроводку;під ...
21 окт 2012 {4827} / 1 фото /
Закони України, які регламентують охорону праці
  Закони України регламентують охорону праці       Закон України про охорону праці визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.   ...
17 окт 2012 {7797} / 1 фото /
Накази з охорони праці
Накази з охорони праці      Кожен внутрішній документ, що регламентує відносини у галузі охорони праці на підприємстві, вводиться в дію за допомогою відповідних наказів. Обов'язково потрібно стежити за номерами наказів і у відповідності з цим, на кожному документі відноситься до охорони праці на підприємстві, вказувати номер наказу яким введено в дію даний документ. Оригінал наказу має зберігатися у служби, що відповідає за зберігання наказів по підприємству, копії наказів повинні зберігатися у ...
17 окт 2012 {38881} / 1 фото /
Журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці
  Журнали реєстрації проведення інструктажів з охорони праці      Усі проведені інструктажі з охорони праці необхідно документувати в журналах реєстрації інструктажів з охорони праці.     Таким чином, на підприємстві повинні бути такі журнали:     1) Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.     Журнал заповнюється при проведенні вступного інструктажу знов прийнятих працівників. Тут обов'язково повинні стояти підписи особи яка проводила інструктаж і інструктува ...
17 окт 2012 {46382} / 1 фото /
Навчання з охорони праці
  Навчання з охорони праці      На кожному підприємстві повинні проводитись заняття по навчанню співробітників з питань охорони праці. Згідно типового положенняпро порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), на підприємстві має бути розроблено положення про порядок навчання працівників з охорони праці. Дане положення має включати в себе:- Всі питання з охорони праці, що стосуються спеіфікі роботи Вашого підприємства;- Програму навчання р ...
17 окт 2012 {2760} / 1 фото /
Посадові інструкції
  Посадові інструкції      На кожному підприємстві повинні бути розроблені посадові інструкції для всіх категорій працівників. Дані інструкції повинні розроблятися відділом кадрів, якщо такий є. Але якщо, як такого відділу кадрів немає, то, як правило, цей обов'язок переходить на плечі відповідального за охорону праці.     Посадові інструкції необхідні для того, щоб кожен працівник підприємства чітко розумів свої посадові обов'язки і відповідно їх виконував.     Складання посадових інструкці ...
17 окт 2012 {16818} / 1 фото /
Інструкції з охорони праці
Інструкції з охорони праці На кожному підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці. Кількість даних інструкцій залежить від специфіки роботи Вашого підприємства і регламентується «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 00.0-4.15-98.     На підприємстві обов'язково, повинні бути наступні інструкції:     1) Інструкція вступного інструктажу з охорони праці.      Дана інструкція призначена для проведення вступного інструктажу знов прийнятих працівників. Вс ...
15 окт 2012 {30971} / 1 фото /