Відповідальність за порушення вимог охорони праці

 

Відповідальність за порушення вимог охорони праці

Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці згідно із Законом України «Про охорону праці»Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів з питань охорони праці згідно із Законом України «Про охорону праці» буває дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна.

Дисциплінарна відповідальність – це накладення будь – яких дисциплінарних стягнень: догана, звільнення з роботи – найбільш типові для цього виду відповідальності. Право піддавати працівників до дисциплінарного стягнення має орган, який приймав на роботу цього працівника. Крім того, до дисциплінарної відповідальності працівник може бути притягнений за ініціативою органів, які здійснюють державний і громадський нагляд за охороною праці. За кожне порушення може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

До адміністративної відповідальності притягають посадовців, які винні в порушенні законодавства про охорону праці. Іншими словами – це штраф. Право накладати штрафи мають посадовці спеціально уповноваженого державного органу нагляду за охороною праці – Держгірпромнагляду, а також представники інших державних наглядових органів. До адміністративної відповідальності можуть бути притягнені особи, які на момент здійснення адміністративного правопорушення досягли шістнадцятирічного віку.


Матеріальна відповідальність – до неї може бути притягнений як працівник, так і власник об’єкту господарювання. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну об’єкту господарювання, внаслідок порушення покладених на них обов’язків, у тому числі і порушення правил безпеки при роботі. Матеріальну відповідальність встановлюють лише за пряму шкоду і за умови, що така шкода заподіяна об’єкту господарювання протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Цю відповідальність, за звичаєм, обмежують частиною заробітку працівника і вона не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди. Матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від залучення працівника до інших видів відповідальності.

Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення вимог законодавства про охорону праці створило пряму небезпеку для життя або здоров’я громадян. Суб’єктом кримінальної відповідальності може бути будь – який посадовець, а також громадянин – власник об’єкту господарювання або уповноважена ним особа. Кримінальну відповідальність визначають в судовому порядку.Создан 03 июн 2014