Інструкції з охорони праці

 
 

Інструкції з охорони праці
Інструкції з охорони праці


На кожному підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці. Кількість даних інструкцій залежить від специфіки роботи Вашого підприємства і регламентується «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 00.0-4.15-98.
     
На підприємстві обов'язково, повинні бути наступні інструкції:

     
1) Інструкція вступного інструктажу з охорони праці.
      
Дана інструкція призначена для проведення вступного інструктажу знов прийнятих працівників. Вступний інструктаж повинні проходити абсолютно всі працівники підприємства. В інструкції вступного інструктажу з охорони праці, повинні бути описані основні положення по техніці безпеки та правила поведінки працівника на підприємстві в цілому.

     
2) Інструкція первинного інструктажу з охорони праці
     
Ця інструкція призначена для інструктування працівника безпосередньо на його робочому місці. Згідно інструкції первинного інструктажу з охорони праці, первинний інструктаж проводиться в перший день роботи працівника. Працівник не допускається до виконання своїх посадових обов'язків доти, поки не пройде первинний інструктаж. Інструкція вступного та первинного інструктажу може бути суміщена.

     
3) Інструкція повторного інструктажу з охорони праці
     
Дана інструкція призначена для повторного інструктування працівника на робочому місці. Повторний інструктаж, залежно від типу виробництва, проводиться з періодичністю:
- Один раз на три місяці;
- Один раз на шість місяців.

     
4) Інструкція цільового інструктажу з охорони праці
     
Ця інструкція призначена для інструктування працівника при виконанні ним разових робіт, характер яких не пов'язаний з щоденними роботами виконуваними даним працівником.

     
5) Інструкція щодо надання першої долікарської допомоги потерпілим
     
Інструкція щодо надання першої долікарської допомоги потерпілим призначена для інструктування працівника про прийоми надання першої долікарської допомоги людям, яким дана допомога може бути необхідна. Обсяг даної інструкції залежить від специфіки роботи підприємства.

     
6) Інструкції по категоріям працівників
     
Для кожного працівника на підприємстві необхідно розробити інструкцію з охорони праці, один примірник якої повинен зберігатися у кожного працівника безпосередньо на його робочому місці.

 


Інструкції з охорони праці

Інструкції з охорони праці

 

 
Создан 15 окт 2012